หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
 
 

 
  ชื่อ

การศึกษา
วันทำการ

ทักษะ
:

::

:

ทพญ. ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (NYU)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตร เลเซอร์ทางทันตกรรม
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม (D.G.O.I)
- ประกาศนียบัตร การจัดฟันชนิดใส (อินวิสไลน์)
- ประกาศนียบัตร การจัดฟันด้านใน (สหรัฐอเมริกา)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ศศินทร์)

จ. พ. 14:00 - 20:00 น.
ศ. 11:00-18:00 น.

อา (ที่ 1, 3, 5) 14:00-20:00 น.


ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว

  ชื่อ

การศึกษา


วันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพญ. พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (NYU)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

ตามนัด

ทันตกรรมจัดฟัน
  ชื่อ

การศึกษา


วันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพญ. ประภาพร ปณิธิวัฒน์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- วท.ม. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (จุฬาฯ)

อ. 10:00 - 20:00 น.

ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมรากเทียม
  ชื่อ

การศึกษาวันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพญ. ศิริจิต โพธิรักษานนท์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร)

ตามนัด

ทันตกรรมรักษารากฟัน
  ชื่อ

การศึกษา


วันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพญ. ชนาทิพ ชูเวสศิริพร
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ป.บัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (จุฬาฯ)
- ป.บัณฑิตสาขาทันตกรรมหัถตการ (จุฬาฯ)ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ทันตกรรมประดิษฐ์ ,
  ชื่อ

การศึกษา


วันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ทันตกรรมทั่วไป
  ชื่อ

การศึกษา


วันทำการ

ทักษะ
:

::

:

ทพ. ชลธี เวโรจน์
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก (จุฬาฯ)
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมรากเทียม

  ชื่อ

การศึกษาวันทำการ

ทักษะ
:

::

:
ทพ.ดร. อาทิพันธิ์ พิมพ์ขาวขำ
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Ph.D. (TMDU - Japan)
- อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ทันตแพทยสภา)ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมรากเทียม
 
เด็นทิส แอท 51
1499/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ และ โทรสาร.+ 66 2 714 0405, + 66 2 714 0406
มือถือ + 66 8 6 312 6852, + 66 8 9 143 1025
Map , E-mail: info@dentist51.com or dentist51@gmail.com

หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา