หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
 
 

 
ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์
ทพญ. ประภาพร ปนิธิวัฒน์
ทพญ. ชนาทิพย์ ชูเวสศิริพร
ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทพญ. ประภาพร ปณิธิวัฒน์
ทพญ. ชนาทิพย์ ชูเวสศิริพร
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ. ประภาพร ปณิธิวัฒน์
ทพญ. ชนาทิพย์ ชูเวสศิริพร
ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ. ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์
ทพญ. พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล
ทพ.ดร. อาทิพันธิ์ พิมพ์ขาวขำ
ทพ. ชลธี เวโรจน์
ทันตกรรมรากเทียม
ทพ.ดร. อาทิพันธิ์ พิมพ์ขาวขำ
ทพ. ชลธี เวโรจน์
ทพญ. ประภาพร ปณิธิวัฒน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ทพญ. ศิริจิต โพธิรักษานนท์
ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมบดเคี้ยว
ทพญ.ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์

 
เด็นทิส แอท 51
1499/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ และ โทรสาร.+ 66 2 714 0405, + 66 2 714 0406
มือถือ + 66 8 6 312 6852, + 66 8 9 143 1025

Map , E-mail: info@dentist51.com or dentist51@gmail.com

หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา