หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

 
 

 
ทันตกรรมป้องกัน ขัดฟัน ขูดหินปูน
ขูดหินปูน + Air Flow
600 - 1,000
1,200 - 2,000
บาท
บาท
ขัด, ขูด, เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็ก
400 - 800
บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน
300 - 500
บาท
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟันน้ำนม
250 - 300
บาท
ถอนฟันแท้
500 - 2000
บาท
ผ่าฟันคุด
1,500 - ,6000
บาท
รากฟันเทียม รากฟันเทียม
50,000 - 75,000
บาท
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันในคลีนิค + ขูดหินปูน
ซูม!new
9,500
บาท
เลเซอร์
8,000
บาท
ไม่ใช้เลเซอร์
5,500
บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน ถาดฟอกสีฟัน
- น้ำยาฟอกสีฟัน (ต่อ 1 หลอด)
- Home Bleaching Gel (Opalescense)
per syringe
- Home Bleaching Gel (HanaBrite)
per syringe
2,000

750

2,500
บาท

บาท

บาท
รักษารากฟัน ฟันหน้า
4,000 - 5,000
บาท
ฟันกรามน้อย
5,500 - 6,500
บาท
ฟันกราม
7,000 - 9,000
บาท
การรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ
1,000 - 2,000
บาท
ฟันปลอม ฟันปลอมติดแน่น
ครอบและสะพานฟัน (ต่อ 1 ซี่)
7,000 - 15,000
บาท
เดือยฟัน
2,000 - 7,000
บาท

เคลือบฟัน
– Esthetic (per tooth)
- E-Max (per tooth)
- Glamsmile (per tooth)
- Lumineers (per tooth)

              

9,500
12,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)
10,000 - 14,000
บาท
สะพานฟันถอดได้
4,500 - 5,500
บาท
โครงฟันปลอม
5,000 - 6,000
บาท
ฟันปลอม (ต่อซี่)
500
บาท
ตะขอ
300 -1,000
บาท
ทันตกรรมหัตถการ อุดฟันแท้ด้วยอมัลกัม ด้านแรก
400 - 600
บาท
ด้านต่อไป ด้านละ
300
บาท

อุดฟันแท้ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ด้านแรก
500 - 800
บาท
ด้านต่อไป ด้านละ
อุดช่องห่าง/เติมฟัน ด้านละ
300 - 400
2,000 - 4,000
บาท
ทันตกรรมสำหรับเด็ก การรักษารากฟันน้ำนม
1,000 - 2,000
บาท
ครอบฟัน
1,500 - 2,000
บาท
เครื่องมือกันที่
2,000 - 3,000
บาท
ทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือโลหะ
45,000
บาท
เครื่องมือสีเหมือนฟัน / เซรามิค
60,000
บาท
จัดฟันชนิด
- Damon 3/MX
- Damon Qnew

65,000
70,000

บาท
บาท

จัดฟันชนิดใส

invisalign
180,000 - 200,000
บาท
Essix
10,000 - 20,000
บาท
เครื่องมือคงสภาพฟัน
1,000 - 2,500
บาท
*ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
เด็นทิส แอท 51
1499/1 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 67-69) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110.
Tel.&Fax + 66 2 714 0405, + 66 2 714 0406 Mobile + 66 8 6 312 6852


@LINE ID : @bangkokdentalteam
Facebook : http://www.facebook.com/BangkokDentalTeamDentalClinic

Map , E-mail: BangkokDentalTeam@gmail.com or dentist51@gmail.com


หน้าแรก | บริการ | โปรโมชั่น | ราคา | นัดหมาย | ข่าวสาร | คำถามที่พบบ่อย | ลูกค้าพูดถึงเรา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา